Eerste Pre-Pack vonnis in Antwerpen – Overgewaaid uit Nederland en een nieuwe start

Sinds de invoering van het stil faillissement, of ook wel pre-pack procedure genoemd, heeft ons kantoor een onderneming bijgestaan die aanleiding heeft gegeven tot het eerste vonnis inzake de pre-pack uitgesproken door de ondernemingsrechtbank in Antwerpen. 

Wat is pre pack?

Een vennootschap die meent dat ze zich in staat van faillissement bevindt, kan een verzoekschrift indienen waarin ze vraagt om failliet te worden verklaard nadat ze de kans heeft gekregen om, in beslotenheid, de overgang van al of een deel van haar activa en activiteiten voor te bereiden.

Het stil faillissement, of de pre-pack procedure, wordt officieel de besloten voorbereiding van het faillissement genoemd. Besloten, omdat het de onderneming toelaat om een overgang in alle discretie voor te bereiden.

De rechtbank benoemt een ‘beoogd’ curator’ die onder toezicht van een ‘beoogd rechter-commissaris’ die de overdracht van de activiteiten onderzoekt en voorbereid. 

De procedure kan maximaal 60 dagen duren. Let wel, tijdens deze periode bent u niet beschermd uw schuldeisers. Zij kunnen nog steeds tot uitvoering overgaan. 

Waarom pre-pack? 

In Nederland is dit doorgaans de meest gebruikelijke vorm van faillissement geworden. 

Indien uw onderneming haar schulden niet meer kan betalen en u kennis heeft van een mogelijke overnemer, zelfs al zou u er ook een eigen belang bij hebben, kan u voor deze procedure opteren. 

Bij een gewoon faillissement wordt de activiteit gestopt, verliest al het personeel zijn baan en kan het soms enkele weken duren alvorens er een overnemer zich aanbiedt, op risico dat die amper iets meer betaalt dan de waarde van de inboedel. 

Onder de pre-pack wordt een overdracht in going concern beoogd waarbij de wetgever een win-winsituatie wil bekomen in vergelijking met het klassieke faillissement, dat meteen wordt uitgesproken en gepubliceerd (met alle negatieve gevolgen van dien). 

U moet dan wel aantonen dat er terdege interesse bestaat van investeerders om de onderneming op deze manier te redden. Maar de procedure verloopt volledig confidentieel terwijl uw zaak verder draait. 

Slaagkansen voor een pre-pack: 

U laat zich dan best begeleiden omdat u moet aantonen dat onder deze vorm van overdracht de te verwachten realisatiewaarde in continuïteit hoger is dan de te verwachten liquidatiewaarde (gewoon faillissement), en er zodoende maatschappelijk een grotere waarde wordt gevrijwaard (voor de schuldeisers) door in continuïteit over te dragen dan in discontinuïteit. 

U zal ook moeten aantonen dat zodoende de werkgelegenheid zo veel mogelijk wordt behouden. 

Conclusie / Voorbeeld 

Het is belangrijk om te benadrukken dat het stil faillissement een voorbereiding blijft. Hieruit volgt dat de schuldenaar nog in controle is (debtor in possession). Pas na de faillietverklaring zal de overdracht plaatsvinden die volgens de klassieke faillissementsregels wordt afgehandeld. Bijgevolg kan eerst in relatieve rust worden onderhandeld en onderzoek gedaan naar een doorstart, om vervolgens na het faillissement snel te handelen 

Zie het geanonimiseerd vonnis in bijlage van 17.10.2023 

Het vonnis

MEER INFO:
+32 3 238 80 70