De ondernemer als schuldeiser

De crisis veroorzaakt een tsunami aan onbetaalde facturen en faillissementen. De ondernemer weet geen raad met zijn onbetaalde facturen. In geval van faillissement dient de Ondernemer verplicht aangifte te doen in het Register van Solvabiliteit (REGSOL). Als curatoren weten Bruno Schoenaerts en Alain Van den Cloot dat de meeste ondernemers hierin niet naar behoren slagen en aldus hun slaagkansen tot recuperatie aanzienlijk verminderd zien.

Het is immers zaak een juiste aangifte te doen met het inroepen van de juiste zakelijke rechten, voorrechten en goederen waarop de bevoorrechting van toepassing is. Hiertegen wordt permanent gezondigd. Ook de termijnen zijn op verval voorgeschreven en moeten gerespecteerd worden. Diegenen die een zakelijk recht inroept moet dit doen voor het eerst proces verbaal van nazicht, zo niet moet de curator daar geen rekening meer mee houden. Aangiftes buiten de termijn van een jaar worden als verjaard beschouwd. Zakelijke rechten verbonden aan hypothecaire rangregeling kunnen evenwel alsnog worden ingeroepen.

Zo wordt het kantoor van Schoenaerts & Partners een niche kantoor met als enige specialisatie het insolventierecht en dit in al zijn facetten.
Het kantoor staat ondernemingen in moeilijkheden bij in alle aspecten die haar aanbelangen en biedt voor elk insolventieprobleem een pasklare en duidelijke oplossing.

Duidelijk taalgebruik en heldere rapportering beschouwt het kantoor als een blijk van respect. Vertrouwen is de basisvoorwaarde voor een optimale relatie tussen advocaat en cliënt, tussen u en uw rechtsbijstandverlener. Het kantoor staat garant voor een zeer gespecialiseerde dienstverlening.

MEER INFO:
+32 3 238 80 70