De ondernemer als schuldenaar

De helft van de ondernemers geeft aan momenteel al problemen te hebben om de kortlopende schulden af te lossen. Dat zijn vaste kosten zoals leningen, huur, belastingen, sociale lasten, energie en facturen. Door het domino-effect zal de ene zelfstandige de andere mogelijk meeslepen.

Bestuurders kunnen persoonlijk en hoofdelijk (gezamenlijk) aansprakelijk worden gesteld voor het vastgesteld tekort van de schulden indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Zij op een bepaald ogenblik voorafgaand aan het uiteindelijke faillissement wisten of minstens behoorden te weten dat er kennelijk geen redelijke vooruitzichten waren om de activiteiten verder te zetten en een faillissement onvermijdelijk was;
  • Zij op dat ogenblik bestuurder waren of minstens een werkelijke bestuurdersbevoegdheid uitoefenden;
  • Zij op dat ogenblik niet hebben gehandeld als een normaal en zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld.

Verontruste bestuurders van ondernemingen in effectieve moeilijkheden vragen zich af in welke mate zij nog mogen proberen om een oplossing na te streven voor de noodlijdende onderneming. Is men ten aanzien van aandeelhouders en personeel verplicht om die ene potentieel zeer winstgevende deal of opportuniteit nog te consolideren. Is men dan aansprakelijk ? Of juist niet ?

MEER INFO:
+32 3 238 80 70