De ontbinding van rechtswege

Deze vorm van ontbinding van een vennootschap kan kort worden samengevat:

  • Het verstrijken van de duur waarvoor de vennootschap is aangegaan

  • Voldoen van een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde die de vennoten of aandeelhouders opgenomen hadden in de statuten

MEER INFO:
+32 3 238 80 70