Persoonlijk faillissement van bestuurder of zaakvoerder

Nieuwe wet persoonlijk faillissement bestuurder

Sinds de nieuwe wet van 1 mei 2018 is ook een persoonlijk faillissement van bestuurder of zaakvoerder mogelijk, los van het faillissement van de onderneming waarin zij optraden.

Boek I WER geeft in art. 1.1 §1 haar definitie van het begrip onderneming. Ook Boek XX i.v.m. het faillissement verwijst naar die definitie: Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent.

Dit is iedereen, tenzij hij werknemer is, dus ook een zaakvoerder of bestuurder van een onderneming. De wet stelt dat een bestuurder of zaakvoerder een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent door op te treden als bestuurder of zaakvoerder van de failliet verklaarde vennootschap.

Implicaties van de wet

De wet stelt geen andere voorwaarden. Hieruit volgt aldus dat wanneer het werknemers betreft, de arbeidsrechtbank bevoegd zal zijn en een schuldbemiddelingsprocedure kan worden opgestart.

Wanneer het daarentegen bestuurders of zaakvoerders betreft, is de ondernemingsrechtbank bevoegd en kan een persoonlijk faillissement van bestuurder of zaakvoerder worden uitgesproken.

Dit is een goede zaak, aangezien schuldbemiddelingsprocedures tot 7 jaar kunnen aanslepen, terwijl een faillissement in de regel veel sneller kan worden afgehandeld.

Termijn

Het persoonlijk faillissement moet aangevraagd worden uiterlijk zes maanden na het faillissement van de vennootschap waarvan U bestuurder was, zo U merkt dat U door het faillissement van de vennootschap in ernstige financiële problemen komt. Deze termijn verstreken staat enkel nog de procedure collectieve schuldenregeling open om soelaas te bieden. Dit betekent dan wel concreet tot zeven jaar toe maandelijks een ernstige afkorting te betalen  onder het bewind van een schuldbemiddelaar.

Hoger Beroep

De termijn van hoger beroep tegen afwijzing van een faillissement, of de faillietverklaring waar ment het niet mee eens is bedraagt 15 dagen.

Advocatenkantoor Schoenaerts Antwerpen
Mr. Alain Van den Cloot & Mr. Bruno Schoenaerts
MEER INFO:
+32 3 238 80 70