Ontbinding vennootschap

De onderneming verliest haar rechtspersoonlijkheid en houdt op met bestaan.

De vennootschap kan op drie verschillende manieren worden ontbonden:

1. Door een besluit van de algemene vergadering (een vrijwillige ontbinding);

2. De ontbinding van rechtswege, als gevolg van een wettelijk omschreven feit;

3. Ontbinding door een gerechtelijke beslissing

MEER INFO:
+32 3 238 80 70