Ten onrechte failliet verklaard: de mogelijkheden

Wanneer u van oordeel bent dat u ten onrechte failliet verklaard bent, hebt u twee opties: verzet of hoger beroep.

Ten onrechte failliet optie 1: Verzet

Een gerechtsdeurwaarder betekent aan u een vonnis waarin staat dat u of uw onderneming failliet verklaard is door de Ondernemingsrechtbank. U was echter zelf niet aanwezig op de zitting en wist van niets, maar bent van mening dat het faillissement ten onrechte is uitgesproken.

U heeft dan de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen het faillissementsvonnis. Belangrijk om weten is dat de wet hier een vervaltermijn opgeplakt heeft van 15 dagen, te rekenen vanaf de betekening. Dit wil zeggen dat u, zodra u het vonnis van de gerechtsdeurwaarder heeft gekregen, nog 15 dagen de tijd heeft om verzet aan te tekenen. Na het verstrijken van die 15 dagen wordt het faillissementsvonnis definitief.

Indien u dan opnieuw failliet verklaard wordt, is hoger beroep nog steeds mogelijk.

Ten onrechte failliet optie 2: Hoger beroep

U was wel op de hoogte van de lopende procedure en was aanwezig op de zitting, maar bent echter niet akkoord met de beslissing van de rechter om u failliet te verklaren. In dat geval kunt u dan hoger beroep aantekenen tegen die beslissing. De termijn om hoger beroep aan te tekenen bedraagt 15 dagen vanaf de bekendmaking van het vonnis in het Belgisch Staatsblad.

Dit is anders dan bij verzet. De curator is verplicht om binnen een periode van 5 dagen na de uitspraak, het vonnis te publiceren in het Belgisch Staatsblad. De termijn om hoger beroep aan te tekenen begint te lopen vanaf die publicatie. Eenmaal die 15 dagen verstreken zijn, wordt het vonnis van faillissement definitief.

Extra aandachtspunten

Indien u gedagvaard werd door een schuldeiser en u hoger beroep of verzet wil aantekenen, is het aan te raden om de schuldeiser in kwestie meteen integraal te betalen.

Het is belangrijk dat u meteen een advocaat raadpleegt daar de schuldvordering in kwestie inmiddels al opgelopen kan zijn met schadebedingen en interesten. Dergelijke procedures kunnen ingewikkeld zijn. Bijstand door iemand met kennis van zaken omtrent deze materie is daarom onontbeerlijk.

MEER INFO:
+32 3 238 80 70