2.1 Vereffening door faillisement

Bij een faillissementsprocedure is er ook sprake van een vereffening van de vennootschap. In plaats van een “vereffenaar” zal de rechtbank een curator aanstellen die belast is met de effectieve vereffening van de vennootschap. Hij zal ervoor moeten zorgen dat er, in de mate van het mogelijke, actief wordt gerealiseerd waarmee schuldeisers betaald kunnen worden.


De aanvraag van een faillissement biedt vaak een (goedkoper) alternatief voor de procedure van gerechtelijke ontbinding en vereffening.

MEER INFO:
+32 3 238 80 70