FAILLISSEMENT AANVRAGEN

Faillissement aanvragen als schuldeiser

Het faillissement van één van zijn klanten is een situatie die elke ondernemer vreest. In dat scenario wordt het immers een stuk moeilijker om openstaande facturen door de schuldenaar nog betaald te zien worden.

Gelukkig kan niet alleen de schuldenaar zelf of het openbaar ministerie een faillissement aanvragen. Ook schuldeisers kunnen deze procedure opstarten bij de Ondernemingsrechtbank van de regio waar de vennootschap in kwestie haar maatschappelijke zetel heeft. Zo hoeft u de vermeerdering van openstaande facturen niet met lede ogen te aanschouwen.

Faillissement aanvragen als drukmiddel

Wilt u al schuldeiser een faillissement aanvragen? Dan moet u de schuldenaar wel meerdere malen hebben aangemaand en in gebreke hebben gesteld tot betaling van de factuur. Als u dat gedaan hebt, kan u overgaan tot de aanvraag. De aanvraag van het faillissement van de schuldenaar door een schuldeiser kan een drukmiddel zijn om openstaande facturen toch betaald te krijgen. Het is daarom de overweging waard.

Meester Schoenaerts zal u als schuldeiser die zich in dergelijke situatie bevindt, professioneel begeleiden en met raad en daad bijstaan doorheen de hele procedure tegen uw schuldenaar.