AANVRAGEN FAILLISSEMENTEN VIA REGSOL

Elk faillissement dient aangevraagd te worden via REGSOL en vereist een nauwkeurige invulling van een omstandige vragenlijst.

Hieronder vindt U een overzicht.

Het is aangewezen U te laten bijstaan.

Bij het aanvragen van uw faillissement zal REGSOL U de hieronder staande inlichtingen vragen.

Faillissement van fysisch persoon handelaar met KBO en/of  BTW nummer: download hier!

Faillissement vennootschap of rechtspersoon (bv. VZW) : download hier!

Faillissement van uw vennootschap en/of rechtspersoon én de zaakvoerder (zonder KBO nummer): download hier!

Boekhoudkundige gegevens in excell lijst in te geven in REGSOL. Download hier!

Tabblad 1: Algemene gegevens vennootschap, gefailleerde, identiteit bestuurder en accountant en sociaal secretariaat.

Tabblad 2 (SCHULDEISERS): openstaande schulden(leveranciers) van de vennootschap of rechtspersoon en/of handelaar met KBO nummer.

Tabblad 3 (KLANTEN): Openstaande vorderingen (klanten) van de vennootschap of rechtspersoon en/of handelaar met KBO nummer.

Tabblad 4 (ACTIVA) Andere activa van de vennootschap of rechtspersoon en/of handelaar met KBO nummer.

Tabblad 5 (Personeel): Identiteitsgegevens personeel zo er personeel is.

Tabblad 6 (PERS SCHULDEISERS): openstaande schulden van de zaakvoerder.

Tabblad 7 (PERS KLANTEN): Openstaande vorderingen van de zaakvoerder.

Tabblad 8 (BEZITTINGEN PERSOONLIJK): Bezittingen van de zaakvoerder-goederen in eigendom en liquiditeiten.

MEER INFO:
+32 3 238 80 70