PERSOONLIJK FAILLISSEMENT VAN BESTUURDER OF ZAAKVOERDER

Nieuwe wet persoonlijk faillissement bestuurder

Sinds de nieuwe wet van 1 mei 2018 is ook een persoonlijk faillissement van bestuurder of zaakvoerder mogelijk, los van het faillissement van de onderneming waarin zij optraden.

Boek I WER geeft in art. 1.1 §1 haar definitie van het begrip onderneming. Ook Boek XX i.v.m. het faillissement verwijst naar die definitie: Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent.

Dit is iedereen, tenzij hij werknemer is, dus ook een zaakvoerder of bestuurder van een onderneming. De wet stelt dat een bestuurder of zaakvoerder een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent door op te treden als bestuurder of zaakvoerder van de failliet verklaarde vennootschap.

Implicaties van de wet

De wet stelt geen andere voorwaarden. Hieruit volgt aldus dat wanneer het werknemers betreft, de arbeidsrechtbank bevoegd zal zijn en een schuldbemiddelingsprocedure kan worden opgestart.

Wanneer het daarentegen bestuurders of zaakvoerders betreft, is de ondernemingsrechtbank bevoegd en kan een persoonlijk faillissement van bestuurder of zaakvoerder worden uitgesproken.

Dit is een goede zaak, aangezien schuldbemiddelingsprocedures tot 7 jaar kunnen aanslepen, terwijl een faillissement in de regel veel sneller kan worden afgehandeld.